Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

» Archive

Conferinta nationala de diseminare a rezultatelor proiectului

A12.Conferinta nationala de diseminare a rezultatelor proiectului; 12.1 Relationarea cu furnizorii de servicii de ocupare; 12.2 Pregatirea materialelor cu experientele pozitive si bunele practici promovate prin proiect; 12.3 Desfasurarea conferintei; 12.4 Distribuirea publicatiilor realizate in cadrul proiectului Activitatile proiectului in calitatea lor de mojloace proeictate sa genereze atingerea obiectivelor vizeaza modernizarea SPO in vederea furnizarii de servicii eficiente si de calitate, efect care conducere si la cresterea capacitatii de solutionare a neconcordantelor de pe piata muncii pentru a garanta faptul ca serviciile sustin cunoasterea si promovarea potentialului clientilor prin trecerea de la servicii generale la servicii personalizate si integrate. In final, toate activitatile, subactivitatile si actiunile desfasurate prin proiect vor avea ca efect cresterea oportunitatilor pentru un numar sporit de clienti in demersul de identificare si acces la un loc de munca durabil. In acord cu … Read entire article »

Filed under: Activitatile proiectului

Campanie promovării serviciilor de ocupare

A11. Campanie promovării serviciilor de ocupare. 11.1 Identificarea gradului de informare si a perceptiei serviciilor oferite de catre SPO clientilor acestora (someri, agenti economici etc.); 11.2 Elaborare concept campanie publica; 11.3 Implementarea campaniei de informare si publicitate. … Read entire article »

Filed under: Activitatile proiectului

Stagii de certificare a sistemului de management al calitatii

A10. Stagii de certificare a sistemului de management al calitatii. 10.1 Fundamentarea rolului si importantei certificarii propriului sistem de management al calitatii. 10.2. Selectarea structurilor SPO pentru care sa se face certificarea; 10.3. Desfasurarea procesului de certificare . 10.4. Eveniment de inmanare a Certificatelor ISO 9001. … Read entire article »

Filed under: Activitatile proiectului

Transfer de expertiza pentru imbunatatirea calitatii serviciilor de ocupare

A9. Transfer de expertiza pentru imbunatatirea calitatii serviciilor de ocupare. 9.1 Identificarea de experti cu rezultate relevante in furnizarea de servicii de ocupare, 9.2 Identificarea de tehnici si metode moderne de furnizare a serviciilor; 9.3 Asigurarea transferului de cunostiinte de la experti spre personalul SPO; 9.4 Stagii de instruire pentru personalul SPO in vederea preluarii de metode, tehnici si instrumente standardizate de furnizare a serviciilor integrate si personalizate. … Read entire article »

Filed under: Activitatile proiectului

Schimb de experienta si bune practici in furnizarea serviciilor integrate si personalizate cu Servicii Publice de Ocupare din Spania

A8. Schimb de experienta si bune practici in furnizarea serviciilor integrate si personalizate cu Servicii Publice de Ocupare din Spania. 8.1 Elaborarea unui Ghid metodic de identificare de bune practici; 8.2 Analiza si selectarea experientelor/rezultatelor sau bunelor practici care pot fi internalizate de catre parteneri; 8.3 Vizite de studiu in Spania; 8.4 Analiza rezultatelor vizitelor si internalizarea bunelor practici. … Read entire article »

Filed under: Activitatile proiectului

Laborator metodic pentru „self-service”

A7. Laborator metodic pentru „self-service”. 7.1 Dotarea cu echipamente si soft a „punctelor de autoservire” 7.2 Elaborarea de materiale suport pentru peronalul SPO; 7.1 Elaborarea de materiale suport pentru clienti SPO care vor accesa „ self service”. 7.3 Instruiri metodice pentru personaul SPO; Asistenta de specialitate pentru clienti SPO . … Read entire article »

Filed under: Activitatile proiectului

Retea interregionala de furnizori de servicii de stimulare a ocuparii

A6. Retea interregionala de furnizori de servicii de stimulare a ocuparii . 6.1 Identificarea furnizorilor care asigura servicii de stimulare ; 6.2 Relationarea cu furnizorii pentru cuprinderea in retea; 6.3 Elaborare procedura de lucru in retea; 6.4 Promovarea procedurii ca si element novativ care va generea transparenta si calitate a serviciilor. … Read entire article »

Filed under: Activitatile proiectului

Tehnici si instrumente inovatoare pentru imbunatatirea capacitatii SPO de a evalua si valorifica potentialului clientilor

A5. Tehnici si instrumente inovatoare pentru imbunatatirea capacitatii SPO de a evalua si valorifica potentialului clientilor. 5.1 Identificarea si luarea in evidenta a membrilor grupului tinta, din randul personalului SPO; 5.2 Elaborarea unui Model de evaluare a intereselor profesionale ale clientilor SPO; 5.3 Selectarea membrilor grupului titna cu atributii de consiliere profesionala si instruirea acestora pentru aplicarea modelului ; 5.4 Pilotarea Modelului de evaluare a intereselor profesionale ale clientilor SPO; 5.5 Seminar inter regional de prezentare a rezutatelor pilotarii. … Read entire article »

Filed under: Activitatile proiectului

Analiza privind contributia formarii profesionale la cresterea gradului de ocupare

A4. Analiza privind contributia formarii profesionale la cresterea gradului de ocupare 4.1 Identificarea programelor autorizate la nivelul strucuturilor SPO din zona tinta; 4.2 Monitorizarea progrmelor de formare desfasurate pentru persoanele fara loc de munca finantate din BAS; 4.3 Identificarea aportului adus de programele de formare la cresterea gradului de ocupare ; … Read entire article »

Filed under: Activitatile proiectului

Informare si publicitate pentru proiect

A3. Informare si publicitate pentru proiect ( activitate continua); 3.1 Elaborarea Planului de informare si publicitate; 3.2 Organizarea conferintelor de presa; 3.3 Transmiterea de comunicate de presa; 3.4 Afisare de informatii relevante referitoare la ocuparea in munca. … Read entire article »

Filed under: Activitatile proiectului