Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Calitate, Eficienţã şi Servicii Profesioniste în Serviciul Public de Ocupare din Regiunile Nord-Eest, Centru şi Sud-Muntenia CESP SPO

afis2
Obiectivul general al proiectului il constituie Imbunatatirea calitatii, eficientei si transparentei serviciilor furnizate de structurile SPO din Regiunile Nord Est, Centru si Sud Muntenia.
EFECTELE POZITIVE PE TERMEN LUNG :
Proiectul are rolul de a contribui la transformarea Serviciului Public de Ocupare intr-o structura flexibila, transparenta si orientata cât mai eficient catre nevoile si asteptarile concrete ale clientilor sai, interventie care va asigura un potential ridicat de actiune pentru ocuparea fortei de munca.
Astfel, proiectul raspunde necesitatii asigurarii calitatii serviciilor publice specifice care conduc la integrarea pe piata muncii, cu rol major in reducerea somajului si prelungirea vietii active.
Efectele care deriva din implementarea proiectului sunt eficientizarea activitatii specialistilor din cadrul SPO din cele trei regiuni.
Activitatile programate garanteaza insusirea de catre structurile SPO a urmatoarelor atribute: accesibilitate crescuta, transparenta, vizibilitate, tratament nediscriminator, eficacitate, calitate, atribute care vor genera beneficii de durata asupra clinentilor.
Atingerea obiectivului general va conduce la intarirea relatiei dintre SPO si clienti, la mai buna ancorare a serviciilor in mutatiile de pe piata muncii si generarea de efecte pozitive pe termen lung asupra clientilor SPO.
Este un proiect care investeste in dezvoltarea organizationala, directie in care sunt propuse interventii atat pentru schimbarea atitudinii cat si pentru schimbarea comportamentul individual al salariatilor.
Aceast mod de actiune sustine aparitia unei noi culturi organizationale care are la baza orintarea serviciilor spre client, actiunea in partenerait public –privat, transferul de expertiza de la partenerii transnationali etc. actiunea in retele, masurarea efectelor produse de servicii etc., elemente caracteristice organizatiilor care invata.
Modul in care sunt proiectate obiectivele specifice si activitatile asigura transformarea Serviciului Public de Ocupare intr-o structura flexibila, transparenta si orientata mai eficient catre nevoile si asteptarile concrete ale clientilor sai, interventie care va asigura un potential ridicat de actiune pentru ocuparea fortei de munca.
Prin acest proiect SPO isi consolideaza capacitatea de furnizare si asigura cresterea calitatii serviciilor de ocupare oferite, precum si realizarea unei corelari mai bune a ofertei cu cererea de pe piata muncii, asigurand totodata integrarea prevederilor legislative europene din domeniu.
Nu in ultimul rand, atingerea obiectivului general al proiectului propus asigura contributia acestuia la indeplinirea obiectivului Axei Prioritare 4, DMI 4.1 din POSDRU 2007-2013, respectiv cresterea calitatii, eficientei si transparentei serviciilor de ocupare furnizate de SPO Modernizarea SPO din Regiunile Nord-Est, Centru si Sud Muntenia va contribui la cresterea oportunitatilor pentru un numar sporit de persoane in demersul lor de a deveni persoane ocupate pe piata muncii. Proiectul va asigura consilidarea capacitatii tehnice si umane a SPO pentru furnizarea unor servicii flexibile, transparente si, mai ales, pliate pe potentialul si asteptarile clientilor.