Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Justificarea necesităţii implementării proiectului

GRUPUL TINTA al proiectului va fi format din :
a ) Personal propriu al SPO, respectiv 150 de persoane care provin din randul structurilor SPO din 9 judete din Regiunile Nord Est, Centru si Sud Muntenia. Grupul tinta a fost stabilit in relatie directa cu prevederile din Ghidul Conditii Specifice DMI 4.1. Identificarea si selectarea se va face prin relationare directa cu conducerea institutiilor SPO si personalul vizat, prin implicarea expertilor proiectului cu atributii in acest sens. Se va elabora o Procedura de relationare cu membrii grupului tinta in care se vor stabili criterii de selectare astfel incat sa fie luat in evidenta personalul SPO care isi desfasoara activitatea in domeniile vizate de activitatile proiectului . Luarea in evidenta va respecta Directivele europene si legislatia nationala referitoare la protectia datelor cu caracater personal. Repartizarea membrilor grupului tinta pe activitatile de care sa beneficieze va tine cont de specificul activitatilor si rolul personalului SPO, directie in care se vor face analize pentru fiecare membru al grupului tinta si in baza acestora se vor completa Fisele de luare in evidenta si Anexele standard stabilite prin Instructiuni AM POSDRU. Mentinerea personalului SPO in proiect va fi asigurata prin implicarea in procesele de pilotare stabilite in activitatile metodice,procese care va asigura verificarea in teren a instrumentelor de furnizare de servciii elaborate prin proeict. O alta directie de actiune vizeaza cuprinderea membrilor grupului tinta in organizarea si desfasurarea campaniilor de informare si constientizare, directie in care vor primi materiale informative si de promovare pe care sa le distribuie clientilor. Principalele necesitati specifice identificate sunt: personalul SPO care furnizeaza servicii clientilor are nevoie de transfer de expertiza pentru a trece de la servicii generale la servicii personalizate, transfer care sa se concretizeze in elaborarea de instumente metodologice ( planuri individualizate de actiune, fise de lucru, ghiduri metodice, modele inovatoare de evaluare a potentilaului clientilor, manuale etc.), cat si asistenta de specialitate in implementarea acestor instrumente in vederea aplicarii corecte si in favoarea clientilor SPO.
b) Institutii ale SPO
- vor fi selectate cele a caror capacitate de furnizare de servicii este mai putin dezvoltata, structuri in care nu s-a invesit sistematic in ultimii ani prin proiecte sau surse de la Bugetul de Stat. Principalele necesitati ale instituiilor tinta sunt: sistemul de management al calitatii este certificat in putine structuri SPO, situatie care reclama interventii urgente si de specialitate; contributia serviciilor de formare profesionala la cresterea gradului de ocupare nu este cunoscuta, desi sunt cele mai mari consumatoare de resurse; nivelul de informare al clientilor despre serviciile de ocupare nu actioneaza planificat in directia imbunatatirii perceptiei SPO in randul clientilor; se actioneaza foarte putin in retele de actori relevanti pentru piata muncii, iar transferul de expertiza de la partenerii publici nu este o prioritate; Pentru selectarea institutiilor SPO tinta criteriile de selectare vor fi date publicitatii cu prilejul conferintei de presa de lansare a proiectului, demers care genereaza transparenta si echidistanta in transferarea beneficiilor proiectului asupra structurilor SPO. Institutiile selectate vor adera la un Acord de colaborare , document cadru in care se vor preciza activitatile si resursele proiectului de care sa beneficieze structurile SPO, dar si asteptarile echipei de management referitoare la implicarea acestora in selectarea grupului tinta si operationalizarea Planului integrat de implementare, deoarece proiectul are o dimensiune importanta de responsabilizare si implicare a institutiilor tinta in procesul de modernizarea SPO. . VALOAREA ADAUGATA a proiectului : Asa cum rezulta in descrierea anterioara, proiectul nostru abordeaza diferentiat nevoile personalului SPO si ale institutiilor, analiza care a stat la baza stabilirii unui set de activitati care sa acopere ambele tipuri de nevoi, rezultand un demers integrat. Prin proiect, vor fi promovate actiuni de sustinere a personalului SPO in furnizarearea de servicii personalizate, dar dezvoltarea capacitatii organizationale a institutiilor SPO. Se va investit atat in personalul SPO,dar si in institutiile SPO, pentru a dezvolta sistemul de management, actiunea in retele si transferul de expertiza de la partenerii nationali si transnationali, demers care genereaza dezvoltare. Se va pune accent pe acordarea de servicii personalizate de consiliere profesionala, asistenta in angajare sau autoangajare, dezvoltarea unui model de evaluare a intereselor profesionale care sa stea la baza proiectarii serviciilor individualizate, dar si pilotarea acestora in structurile SPO cu asistenta metodologica de la expertii proiectului care vor actiona in cele 9 judete tinta. Pentru a facilita accesul la serviciile de ocupare, vor fi promovate serviciile prin utilizarea TIC, respectiv postarea in timp real ( on line) si direct in comunitati de informatii referitoare la piata muncii, dar si instalarea de echipamente pentru servicii de tip „self-service”. Pentru a faciltia utilizarea acestora , prin proeict se vor asigura experti care sa relationeze atat cu personalul SPO, cat si cu clienti in formarea unei atitudini pozitive fata de auto-informare si “autoservirea cu servicii”. Accentul va fi pus pe sprijinirea clientilor pentru evaluarea si autoevaluarea intereselor in vederea orientarii profesionale, directie in care vor fi achizitionate si instalate softuri usor operabile, aspect vital pentru individualizarea serviciilor de consiliere profesionala si orientarea pe tot parcursul vietii. Proiectul isi propune modernizarea si flexibilizarea sistemului de furnizare a serviciilor publice de ocupare prin achizitionarea si motarea de panoruri virtuale de prezentare a informatiilor specifice masurilor de ocupare la nivelul a 27 de localitati din 9 judete unde structurile SPO sunt putin dezvoltate. Sistemul de furnizare de informatii on line si servicii in regim de autoservire (self-service) contribuie la reducerea presiunii care se manifesta acum asupra personalului SPO care este redus numeric si trebuie sa relationeze cu un numar foarte mare de clienti zilnic. Totodata, existenta “self service” si a expertilor proiectului in “punctele de self service” sunt elemente de valoare adaugata care sustin clientii SPO in dobandirea unui comportament pro-activ pe piata muncii. La acest demers vor contribui campania de informare si constientizare care se va desfasura cu implicarea membrilor grupului tinta si a actorilor sociali care formeaza reteau de actiune pentru dezvoltarea serviciilor de ocupare.