Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Rezultate anticipate

Rezultatele anticipate sunt descrise in functie de activitatile specifice .

R1:
1 parteneriat public privat intre actori relevanti pentru piata muncii contribuie la modernizarea struturilor SPO din Regiunile N-E, Sud Muntenia si Centru;
1 echipa de management asigura coordonarea generala si financiara pentru atingerea indicatorilor;
1 echipa de implementare sustine efotul de atingere a rezultatelor si obiectivelor; 1 proces de relationare cu structurile SPO asigura transparenta procesului de selectare a agentiilor care vor fi sprijinite prin proiect;
3 „stagii transnationale de transfer de expertiza „ in managentul proiectelor cu finantare nermabursabila;
18 experti din echipa proiectului beneficiaza de stagiile transnationale;
1 cadru organizat de transfer de expertiza asigura atingerea indicatorilor proiectului;
1 set de tehnici si instrumente de management faciliteaza abordarea unitara a procesului de implementare;

R2:
27 panouri de informare achizitioante, instalate si valorificate prin colaborarea cu primariile, vor asigura posibilitatea de autoinformare pentru clienții SPO;
27 de info-chioskuri achizitionate si instalate;
1 soft cu licenta pentru realizarea afisarii informatiilor referitoare la piata muncii; 1 soft de autoevaluare vocationala instalat pe toate info-chioshkurile asigura implementarea unor tehnici si instrumente inovatoare pentru furnizarea serviciilor de consiliere personalizata a clientilor;
1 infrastructura pentru operationalizarea Retelei interregionale (server, statii de lucru , RACK , swich etc.);

R3:
cel putin 40 de redactii mass media vor primi informatii despre proiect in vederea promovarii serviciilor furnizate de SPO in randul opiniei publice;
2 conferinte de presa organizate simultan in judetele de unde provin partenerii publici vor marca lansarea proiectului ;
2 conferinte de presa organizate simultan in judetele de unde provin partenerii publici vor marca finalizarea perioadei de finantare;
8 comunicate de presa vor mediatiza periodic rezultatele obtinute si vor creste vizibilitatea finatatorului, partenerilor si a proiectului;
1 set de criterii de selectare a membrilor grupului tinta sunt date publicitatii la lansarea proiectului;
1 pagina web a proiectului,
5.000 de pliante,
1 Brosura cu metode, tehnici si instrumente de lucru tiprita si distribuita in 5000 de exmplare;
1 Brosura cu promovarea bunelor practici identificate in retea, tiparita si distirbuita in 3000 de exemplare;
33 de bannere vor creste vizibilitatea proiectului, in cele 9 judete tinta;
aparitii mass media etc.

R4:
1 Baza de date cu furnizorii de formare care au organizat programe de calificare si recalificarea pentru persoanele fara loc de munca , finantate din BAS;
1 metodologie de analiza asigura abordarea unitara a formarii profesionale;
1 proces de monitorizare a progrmaelor de formare finantate prin BAS contribuie la identificarea impactului acestor servicii;
1 Raport de analiza reflecta modul in care formarea profesionala finantata din BAS asigura cresterea ocupabilitatii;
1 seminar informativ asigura cadru organizat de dezbatere si transfer de informatii si date relevante despre impactul formarii profesionale pentru 40 de participanti.

R5;
1 set de criterii de selectare a grupului tinta promovat in strucuturile SPO asigura transparenta procesului;
1 proces de identificare si lunare in evidenta pentru 150 de membri ai grupului tinta;
1 Modelul de evaluare a intereselor profesionale este pus la dispozitia personalului SPO cu atributii de consiliere profesionala;
1 proces de instrurie asigura cadrul organizat pentru intelegere si aplicarea modelului;
1 proces de pilotare a modelului contribuie la mai buna cunoastere a clientilor si planificarea serviciilor in functie de interesele lor profesionale;
1 seminar informativ asigura cadru organizat de dezbatere pentru 25 de specialisti SPO cu atributii de consiliere profesionala;

R6:
1 Retea interregionala formata din furnizori publici si privati de servicii de stimulare a ocuparii ;
cel putin 45 de actori publici si privati din 9 judete vor colabora in retea pentru abordarea integrata a ocuparii ( structuri SPO; furnizori privati de servicii de stimulare a ocuparii; furnizori de formare profesionala, furnizori de servicii sociale, primarii, etc);
1 procedura de lucru in retea elaborata si promovata in randul membrilor retelei va contribui la intarirea colaborarii si furnizarea unor servicii de calitate;

R7:
27 de puncte „self service” dotate cu echipamente si sustinute in functionare ( in 9 judete);
1 set de materiale suport faciliteaza functionarea „punctelor de autosertive cu servicii”.
9 instruri metodice organizate pentru 100 de salariati SPO din 9 judete;
1 proces de asistare metodica din partea expertilor proiectului sustine clienti SPO in dezvoltarea de cunostinte si deprinderi pentru folosirea „ self service”;

R8:
1 Ghid metodic elaborat prin proiect asigura abordarea unitara a aprocesului de identificare a bunelor practici si a modelelor de succes;
1 proces de identificare a bunelor practici si modeleleor de succes asigurat de partenerii transnationali; ;
9 vizite de studiu pentru 90 de specialisti SPO realizate la partenerii transnationali asigura cadrul organizat de preluare de bune practici in furnizarea serviciilor individualizate si integrate;
1 proces de promovare si internalizare a bunelor practici desfasurat dupa fiecare vizita;

R9:
1 proces de transfer de expertiza in domeniul furnizarii de servicii integrate si personalizate de ocupare;
9 actiuni de instruire interna si asistenta de specialitate asigura preluarea metode, tehnici si instrumente standardizate de furnizare a serviciilor integrate si personalizate pentru cel putin 90 de persoane implicate in furnizarea de servicii de stimulare a ocuparii;

R10:
9 Agentii de Ocupare sprijinte in certificarea Sistemului de Managment al Calitatii;
1 proces de certificare asigura confirmarea imbunatatirii managementului in structurile SPO ;
Certificatele ISO 9001 sunt inmanate in cadrul unor evenimente care cresc vizibilitatea SPO;
40 de participanti informati inlegatura cu rolul si importanta certificarii Sistemului de maangement al calitatii;

R11
1 Metodologie de masurare a gradului de informare si a perceptiei clientilor asigura culegerea datelor ;
1 Raport de analiza evidentiaza gradul de cunoastere a serviciilor de ocupare ;
1 proces de promovare a rezultatelor analizei contribuie la cresterea vizibilitatii SPO;
R12: 1 cadru organizat asigura conditiile necesare promovarii rezultatelorproiectului; publicatiile realizate prin proiect sunt distribuite; transferabilitatea rezultatelor si a bunelor practici este asigurata pentru 50 de participanti ;