Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Obiectivul proiectului

Calitate, Eficienţã şi Servicii Profesioniste în Serviciul Public de Ocupare din Regiunile Nord-Eest, Centru şi Sud-Muntenia – CESP SPO

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin realizarea urmatoarelor obiective specifice

OS1
-Sa extindem sistemul de management al calitatii la nivelul structurilor SPO din zona tinta Atentia pe care proiectul o acorda procesului de conducere a activităţii structurilor SPO intr-un mod planificat si sistematic, conform principiilor managementului calitatii este una dintre directiile menite sa asigure cadrul pentru imbunătăţirea continua a proceselor interne, sa imbunatateasca performantele serviciilor, sa creasca satisfactia clientilor prin indeplinirea cerintelor acestora etc. Totodata, prin asigurarea transparentei servicilor oferite si a calitatii acestora se poate realiza o implementare adecvata a prevederilor din documentele programatice fiind posibil de extins sfera de interventie a SPO.

OS2.
Sa dezvoltam servicii de asistenta personalizata si abordare individuala pentru somerii cu dificultati de integrare pe piata muncii Trecerea de la servicii care abordeaza global clientii al servicii individualizate care sa porneasca de la cunoastere potentilaului si asteptarilor fiecarui client este una dintre tendintele menite sa conduca la un nivel crescut de eficacitate in serviciile de ocupare. Globalizarea crescandă a schimburilor, precum si cresterea duratei de viata activa solicita, mai mult ca niciodată, o adaptare constantă a competentelor individuale pentru a anticipa mai bine evolutiile previzibile sau necesare pentru a permite securizarea parcursurilor profesionale. Rezolutiile Comisiei Europene privind competente pentru noi locuri de muncă necesita adaptarea sistemului de consiliere si orientare pe tot parcursul vietii astfel in cat acesta sa pregateasca oamenii pentru noile locuri de muncă din societatea cunoasterii, asigurându-le servicii individualizate care ar trebui să permita solicitantilor de locuri de munca identificarea potentialului individual, interesele profesionale, dar si domeniile de competenta necesare pentru a accede la noi locuri de munca in sectoarele in care exista deficit de competente. In calitate de servicii de interes general, serviciile de consiliere si orientare ,asa cum sunt ele abordate prin proiect, vor asigura beneficii asupra personalului SPO pe care proiectul ii sustine sa le dobandeasca, in special deprinderi si abilitati menite sa individualizeze serviciile, cat si asupa clientilro SPO care vor avea un acces imbunatatit la servicii datorita modelului de actiune care va fi creat prin proiect.

OS3.
Să dezvoltam capacitatea structurilor SPO de a furniza servicii on line si de tip self –service Proiectul isi propune modernizarea sistemului de acordare a serviciilor SPO pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in principal prin intarirea colaborarii cu primariile, furnizori privati de servicii de ocupare, si alti actori cu activitati relevante in ocuparea fortei de munca. O alta directie de actiune vizeaza promovarea activitatilor on line ( afisarea programelor de formare profesionala in curs de organizare; modalitatea de inscriere in vederea participarii la serviciile de informare si consiliere profesionala, precum si pentru a beneficia de serviciile de: mediere a muncii,consultanta si asistenta in vederea initierii unei afaceri pe cont propriu,vizualizarea documentelor necesare in vederea luarii in evidenta ca persoana aflata in cautarea unui loc de munca) .Promovarea serviciilor de tip self-service vizeaza flexibilizarea sistemului de furnizare a serviciilor publice de ocupare prin dotarea cu echipamente care sa asigure dezvoltarea unui sistem de furnizare de informatii in regim de autoservire (self-service) cu privire la oportunitatile de orientare/formare/dezvoltare profesionala si de integrare socio-profesionala pe piata muncii. Prin proiect dezvoltam autonomia si responsabilitatea clientilor datorita modului in care se vor furniza informatii in regim de autoservire, clientii SPO fiind asitati mai mult timp de catre experti din proiect si personaulul SPO pentru formarea de deprinderi necesare acestui mod de actiune pe piata muncii. Sunt vizate solutii moderne care vor faciltia accesul la informare/documentare, autoevaluarea interselor profesionale, pregatirea documentelor necesare pentru accesul la unul din serviciile de ocupare, consultarea ofertelor de locuri de munca si a ofertelor de formare profesionala sau participarea la ateliere de lucru in grup.

OS4.
Sa facilitam transferul de expertiza de la partenerii transnationali pentru intarirea capacitatii SPO de furnizare de servicii orientate spre potentialul si nevoile clientilor In zona tinta a proiectului, restructurarea masiva a personalului din cadrul structurilor SPO a condus printre altele si la abordarea generala a clientilor, fara actiuni individualizate de cunoastere a pontentilaului si nevoilor, fapt ce se reflecta in eficacitatea scazuta a serviciilor furnizate. Partenerii transnationali din cadrul parteneriatului nostru sunt recunoascuti pentru asistenta tehnica oferita pentru guvernul local, regional si national din Spania cu privire la imbunatatirea serviciilor publice.Pentru indeplinirea obiectivului sunt planificate activitati de transfer de expertiza atat prin participarea membrilor grupului tinta la schimburi de experienta organizate in Spania, cat si prin participarea expertilor partenerilor transnationali la activitatile metodice ce vor avea loc in cadrul proiectului in cele 9 judete tinta.