Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Managementul proiectului

A1. Managementul proiectului ( activitate continua)

1.1. Stabilirea responsabilitatilor si componentei echipei proiectului :
(a) echipa de management: manager proiect, responsabil financiar, coordonator achizitii) ;
(b) echipa de implementare: experti pe termen lung si scurt.
1.2. Relationarea cu structurile SPO din zona pentru implicare in implementarea proiectului. Selectarea structurilor care vor fi sprijinite prin proiect.
1.3 Relationarea cu partenerii transnationali pentru transfer de bune practici in managementul proiectelor cu finantare nerambursabila;
1.4 Gestionarea resurselor umane, materiale si financiare;
1.5 Operationalizarea sistemului de monitorizare, raportare si auditare;
1.6 Stabilirea fluxului de comunicare si arhivare;