Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Tehnici si instrumente inovatoare pentru imbunatatirea capacitatii SPO de a evalua si valorifica potentialului clientilor

A5. Tehnici si instrumente inovatoare pentru imbunatatirea capacitatii SPO de a evalua si valorifica potentialului clientilor.

5.1 Identificarea si luarea in evidenta a membrilor grupului tinta, din randul personalului SPO;
5.2 Elaborarea unui Model de evaluare a intereselor profesionale ale clientilor SPO;
5.3 Selectarea membrilor grupului titna cu atributii de consiliere profesionala si instruirea acestora pentru aplicarea modelului ;
5.4 Pilotarea Modelului de evaluare a intereselor profesionale ale clientilor SPO;
5.5 Seminar inter regional de prezentare a rezutatelor pilotarii.