Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Transfer de expertiza pentru imbunatatirea calitatii serviciilor de ocupare

A9. Transfer de expertiza pentru imbunatatirea calitatii serviciilor de ocupare.

9.1 Identificarea de experti cu rezultate relevante in furnizarea de servicii de ocupare,
9.2 Identificarea de tehnici si metode moderne de furnizare a serviciilor;
9.3 Asigurarea transferului de cunostiinte de la experti spre personalul SPO;
9.4 Stagii de instruire pentru personalul SPO in vederea preluarii de metode, tehnici si instrumente standardizate de furnizare a serviciilor integrate si personalizate.