Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Stagii de certificare a sistemului de management al calitatii

A10. Stagii de certificare a sistemului de management al calitatii.

10.1 Fundamentarea rolului si importantei certificarii propriului sistem de management al calitatii.
10.2. Selectarea structurilor SPO pentru care sa se face certificarea;
10.3. Desfasurarea procesului de certificare .
10.4. Eveniment de inmanare a Certificatelor ISO 9001.