Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Conferinta nationala de diseminare a rezultatelor proiectului

A12.Conferinta nationala de diseminare a rezultatelor proiectului;

12.1 Relationarea cu furnizorii de servicii de ocupare;
12.2 Pregatirea materialelor cu experientele pozitive si bunele practici promovate prin proiect;
12.3 Desfasurarea conferintei;
12.4 Distribuirea publicatiilor realizate in cadrul proiectului
Activitatile proiectului in calitatea lor de mojloace proeictate sa genereze atingerea obiectivelor vizeaza modernizarea SPO in vederea furnizarii de servicii eficiente si de calitate, efect care conducere si la cresterea capacitatii de solutionare a neconcordantelor de pe piata muncii pentru a garanta faptul ca serviciile sustin cunoasterea si promovarea potentialului clientilor prin trecerea de la servicii generale la servicii personalizate si integrate.
In final, toate activitatile, subactivitatile si actiunile desfasurate prin proiect vor avea ca efect cresterea oportunitatilor pentru un numar sporit de clienti in demersul de identificare si acces la un loc de munca durabil. In acord cu abordarea POSDRU, sunt planificate si activitati de dezvoltare a unei retele de parteneriat cu actorii care trebuie implicati activ in implementarea politicilor de ocupare, respectiv autoritatile publice locale, partenerii sociali, furnizorii de educatie si formare profesionala, furnizori privati de servicii de stimulare a ocuparii etc, in scopul potentarii actiunilor conjugate ale tuturor partenerilor pentru atingerea tinetelor de ocupare asumate de Romania in baza Strategiei „Europa 2020”. Proiectul are stabiltie atat activitati specifice atingerii obiectivelor , cat si activitatile transversale , respectiv Managementul proiectului, Achizitii publice, informare si publicitate pentru proiect. Toate activitatile stabilite sunt eligibile, duratele de implementare sunt realist definite, la fel si resursele umane, materiale si financiare necesare. Activitatile vor genera rezultate de durata asupra structurilor SPO deoarece ele asigura elaborarea si experimentarea unei noi dimensiuni a serviciilor oferite, actionand in mod activ prin asumarea unui set de metode, tehnici, instrumente noi si specializate, cu sprijinul si implicarea unei retele de cooperare functionale cu partenerii si actorii din sistem, in masura sa raspunda eficient exigentelor de tip administrativ si profesional care se manifesta pe piata muncii