Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Contextul proiectului

Contextul european:
La 26 martie 2010, Consiliul European a aprobat propunerea Comisiei de a lansa o noua strategie pentru crestere economica si ocuparea fortei de munca, Strategia Europa 2020, bazata pe coordonarea sporita a politicilor economice, care se va concentra pe domeniile-cheie in care sunt necesare actiuni in vederea stimulării potentialului de crestere durabila si de competitivitate al Europei. La sfarsitul aceluiasi an, Consiliul adoptat o decizie privind Orientările pentru politica economica si de ocupare a fortei de munca ale statelor membre, care formeaza impreuna „orientarile integrate”. Statele membre au fost invitate sa tinta seama de orientarile integrate in cadrul politicilor economice si de ocupare a fortei de munca aplicate la nivel national. In Recomandarea CONSILIULUI privind Programul National de Reforma al Romaniei pentru 2013 se arata: „. Capacitatea administrativa redusa nu permite formularea eficienta de politici active in domeniul pietei fortei de munca prin furnizarea de servicii personalizate de calitate, așa cum nu permite nici o mai buna integrare a politicilor active si pasive in domeniul pietei fortei de munca”.Consiliul a facut mai multe recomandari Romaniei, iar dintre acestea noi le aducem ca si argumente ale relevantei proiectului pe cele referitoare la SPO, respectiv Romania trebuie sa „asigure o mai buna participare pe piata muncii si sa sporeasca capacitatea de insertie profesionala si productivitatea fortei de munca prin revizuirea si consolidarea politicilor active in domeniul pietei fortei de munca, prin asigurarea de servicii de formare si indrumare individualizate si prin promovarea invatarii pe tot parcursul vietii; sa consolideze capacitatea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru a spori calitatea si acoperirea serviciilor acesteia”. Proiectul nostru este relevant pentru transpunerea in zona tinta a recomandarilor facute Romaniei, deoarece investeste in dezvoltarea capacitatii structurilor SPO din 9 judete in vederea imbunatatirii sistemului de management al calitatii; monitorizarea programelor de formare in vederea indentificarii contributiei celor finantate prin BAS la cresterea gradului de ocupare; dezvoltarea punctelor de „self service” in calitatea lor de structuri care sa contribuie la responsabilizarea clientilor; crearea unei retele de actori sociali relevanti pentru piata fortei de munca, retea care sa sustina imbunatatirea calitatii serviciilor de ocupare etc. Contextul national: In baza Strategiei Europa 2020, obiectivul de 70 % rata de ocupare pana in 2020 stabilit de Romania prin PNR 2011-2013 ramane dificil de atins, deoarece „productivitatea fortei de munca a Romaniei este printre cele mai scazute din Uninune, iar calitatea serviciilor de activare profesionala in sectorul public, de cautare a unui loc de munca si de reorientare profesionala este, in continuare, relativ scazuta” se arata intr-o Comunicare a Consiliului European din iunie 2013. Imbunatatirea calitatii serviciilor de ocupare este prevazuta si in DCI 2013 POSDRU, iar proiectul nostru se inscrie in cadrul operatiunilor orientative ale DMI 4.1, deoarece in conformitate cu Ghidul Conditii Specifice sunt prevazute activitati eligibile menite sa sustina efortul SPO de modernizare a serviciilor pe care le furnizeaza somerilor, persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si angajatorilor. Nevoi identificate:Schimbarile socio-economice au avut un impact masiv si negativ asupra SPO datorita numarului crescut de clienti si reducerilor de buget şi personal. Situatia socio-economica modificata a cauzat o scadere de ansamblu a factorului de marime si calitatii serviciilor furnizate. Axarea pe masuri active pentru piata muncii a scazut, iar scara la care sunt oferite servicii personalizate si specializate s-a redus. In Regiunile NE, Sud Muntenia si Centru, structurile SPO aduc serviciile de stimulare a ocuparii mai aproape de clienti. La nivelul structurilor SPO din zona tinta AJOFM-urile care au acreditat propriul sistem de management al calitati este sub 30%; nu exista Baze de date cu furnizorii autorizati de formare profesionala, si nici actiuni de analiza a gradului in care programele de formare profesionala finantate prin BAS contribuie la cresterea gradului de ocupare, desi ponderea cheltuielilor cu aceste servicii este dominanta. Pe de alta parte, din datele existente la nivelul SPO din cele 3 regiuni, in ultimii 3 ani, pentru serviciile de informare si consiliere s-au alocat sub 2 % din buget, iar costurile au vizat doar salariile cu personalul care furnizeaza 2-4 tipuri de servicii. Nu s-a investit in modernizare structurilor SPO, in directia acreditarii, trecerii la servicii personalizate, cresterea vizibilitatii la nivel inter regional si national etc., nevoi pentru a caror acoperire vom actiona diferentiat prin proiect. Solutii: Sunt stabilite interventii specifice in sustinerea a 9 AJOFM-uri in demersul lor de imbunatatire si acreditare a propriului sistem de management al calitatii.Totodata, se va infiinta un Laborator metodic de “self service” cu 27 de puncte “ autoservire cu servicii”, puncte, dominant in mediul rural, si vor dispune de experti care sa asiste clientii SPO in familiarizarea cu specificul “self service” si sa formeze la acestia o anume autonomie de actiune pe piata muncii. Sunt planificate si actiuni de crestere a vizibilitaiti SPO in zona tinta, de mai informare a clientilor, dar si de schimb de experienta si preluare de bune practice de la partenerii transnationali, atat pentru expertii proiectului, cat si pentru membrii grupului tinta . Modul in care sunt proeictate activitatile de elaborare de instrumente de lucru pentru furnizarea serviciilor personalizate de consiliere profesionala si orientare pe tot parcurusl vietii, dar si procesele de pilotare asistata a acestora, instruirile metodice si transferul de expertiza de la parteneri, se constituie intr-un pachet integrat de sustinere a modernizarii SPO. Proiectul este relevant si prin contirbutia pe care o aduce la realizarea indicatori de program ( agentii de ocupare spriinite -9 ), cat si a celor de rezultat ( ponderea agentiilor de ocupare certificate in managementul calitatii -100%; agentii de ocupare care furnizeaza servicii de tip “self-service”- 9 cu 27 de”puncte de self service”; evenimente nationale -1; analize ale efectelor serviciilor -2 ). Resursele furnizate de FSE constituie o oportunitate si nu e vorba numai de resurse financiare, ci, mai ales, de resurse profesionale puse la dispozitie, de institutii specializate care au trait deja experienta reformei serviciilor de ocupare, in tarile europene, promovandu-se cooperarea transnationala pentru modernizarea SPO.