Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Managementul proiectului

Echipa de management  va fi formata din 3 persoane, exp pe termen lung:

Manag proiect: nivel de educatie cel putin N6 (licentiat), experienta profesionala generala de peste 5 ani, cu competente profesionale certificate ca si manager proiect si peste 3 ani experienta in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila. Asigura coordonarea generala a proiectului, raspunde de functionarea parteneriatului, de relatia cu AM POSDRU / OI, de organizarea si desfasurarea ac

tivitatilor,cu incadrarea in resurse, atingererea indicatorilor si raportarea catre finantator.

Responsabil financiar: lic in domeniul economic, peste 5 ani experienta de munca si peste 3 ani in activitatea de coordonarea financiara. Coordoneaza incadrarea cheltuielilor in prevederile bugetare, este responsabil pentru inregistrarea documentelor contabile, supervizeaza procesul de pregatire a documentelor financiare de raportare. Relationeaza cu expertul contabil si auditorul in procesul de verificare si certificare a operatiunilor din Cererile de Rambursare.Coord activitatea referentilor economici ale partenerilor. Coordonator achizitii: abs de studii superioare, peste 5 ani experienta generala de munca si minim 3 in desfasurarea proceselor de achizitii publice. Atributii: coord procesului de achizitii ( planificare, desfasurare, atribuire) , verificarea continutului si legalitatii documentetiilor etc.

Echipa de implementare:

Coordonator logistica: peste 5 ani vechime generala de munca, cu rolul de a asigura managementul logistic al sesiunilor de informare, a schimburilor de experienta si seminariilor din cadrul proiectului. Va fi asigurat de catre unul dintre part privati.

Coordonator retea de furnizori de stimulare a ocuparii; absolvent de studii superioare socio umane, peste 5 experienta de munca si in organizarea si desfasurarea de parteneriate/ retele/ coalitii/ grupuri de lucru etc. Asigura coord procesului de identificare a furnizorilor publici si privati de servicii de stimulare a ocuparii, raspunde de functionarea retelei; pregateste materiale de referinta despre rolul si importnata actiuni in retele de stimulare a ocuparii; Va fi anagajat Partenerul 1, partener care si-a asumat rolul de coordonare a procesului de org si functionare a retelei. Asigura asistenta de specialitate in formarea si functionarea retelei de furnizori de serv de stimulare a ocuparii; Responsabil proiect: 6 pers., cate unul pentru fiecare partener. Experienta profesionala generala de cel putin 5 ani, competente profesionale certificate in ocupatia manager proiect, peste 2 experienta in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila. Atributii: Raspund de implementarea activitatilor asumate de catre parteneri in judetele repartizate. Raspund de modul in care sunt organizate, desf si valorificate achiz realizate de catre part; Sustin echipa de management in organizarea evenimentelor cheie si in pregatiea CR

 Referent economic: 5 pers.; studii economice/contabilitate , peste 2 ani experienta generala de munca si in realizarea de evidente contabile pentru proiecte.Atributii:inreg in contabilitatea partenerilor documentele financiare aferente implementarii proiectului; pregatesc documentele financiare de raportare ale partenerului unde este angajat; raspund de intocmirea si inregistrarea actelor de munca ale salariatilor din proiect

Specialist monitorizare: 6 pers.Nivel ridicat de cunostinte si deprinderi pentru monitorizarea proiectelor. Atributii: coordonarea procesului de monitorizare a activitatilor, rezultatelor si indicatorilor proiectului. Asigura asistenta de specialitate expertilor proiectului in pregatirea documentelor individuale de rapoarte, asigura aplicarea la nivelul partenerilor a Pl de monitorizare si a instrumentelor de monitorizare, instrumente pe baza carora se vor culege periodic informatii refertioare la implementare;

Specialist PR: licentiata in Relatii publice, sau comunicare, peste 2 ani experienta de munca.Asigura relationarea cu mediul intern si extern al proiectului si promoveaza vizibilitatea acestuia. Coord procesul de comunicare cu mediul extern al proiectului; coordoneaza activitatea Asistentilor relatii publice si comunicare de la nivelul celor 6 parteneri;

 Asistent relatii publice si comunicare 6 pers : peste 3 ani vechime generala de munca, experienta de minimum 2 ani in organizarea si desfasurarea de evenimente publice: Atributii: organizarea actiunilor si evenimentelor din cadrul campaniei publice din proiect; preg intalnirile de lucru de la nivelul partenerilor; mentin relatia cu mass media din zona tina asumata de fiecare partener; colaboreaza la elaborarea materialeleor de inf, publicitate si promovare; asigura eficentizarea comunicarii cu mediul intern si extern al proiectului ( la nivelul part unde este angajat(

Sociologi:, 2 pers (Partener 1 si 2) , Licentiati in sociologie , peste 3 ani experienta de munca si peste 2 ani experienta in realizarea de analize . Asigura elaborarea metodologiilor de analiza, a instrumentelor de lucru, coordoneaza activitatea de masurare a gradului in care formarea profesionala finantat din BAS a contribuit la cresterea gradului de ocupare. Colaboreaza la identificarea si transferul de bune practici in furnizarea de servicii individualizate;

 Psihologi – 2 pers (Partener 1 si 2) Licentiati in psihologie, peste 3 ani experienta de munca si peste 2 ani experienta in proiectarea si aplicarea de instrumente de evaluare a intereselor profesionale. Asigura elaborarea Modelului de evaluare a intereselor profesionale ale clientilor; coordoneaza procesul de instruire a personalului SPO pentru insusirea si aplicarea unitara a modelului de evaluare; faciliteza pilotarea modelului de evaluare.

Consilier profesional /consilier vocational ( 5 persoane, cate unul pentru fiecare judet tinta). Licentiati in stiinte socio-umaniste, competente profesionale in consilierea profesionala,experienta generala de munca de cel putin 3 ani, peste 2 ani exp spec in domeniul consilierii profesionale. Atributii: raspund de organizarea si desfasurarea activitatiilor din cadrul Laboratorului metodic de „self service”. Acorda asistenta de specialitate personalului SPO pentru abordara unitara a procesului de functionare a „punctelor self service”, acorda asistenta de specialitate clientilor SPO in familiarizarea cu specificul echipamentelor de self service;

Analist piata muncii (2 persoane S si P3), peste 5 ani experienta generala de munca si minim 3 ani in oferirea serviciilor de informare referitoare la piata muncii si analiza situatiei acesteia din punct de vedere al evolutiei diferitelor sectoare de activitate, al efectelor aplicarii diferitelor masuri de interventie pe piata muncii. Atributii:sprijina specialistii in activitatea de masurare a gradului in care formarea profesionala finantat din BAS a contribuit la cresterea gradului de ocupare.

Responsabil resurse umane: 4 pers. ( 1 la fiecare partener national) exprienta de peste 2 ani in furnizarea serviciilor de ocupare. Aributii: identificarea si luarea in evidenta a membrilor grupului tinta, completarea documentelor de eligibilitate si a anexelor electronice referitoare la grupul tinta. Inginer de sistem 4 pers. ( 1 la fiecare partener national) Licentiati in informatica/ electrotehnica/tehnologia informatiei. Experienta de munca de cel putin 2 ani. Atributii: selecteaza, adapteaza, configureaza, dezvolta, testeaza, implementeaza si integreaza solutiile IT&C din spatiile de adm. ale proiecutului si „punctele de self-service”;

Operator baze de date 4 pers ( cate unul pentru fiecare judet tinta)Experienta general de munca de minimum 3 ani, experienta specifica in culegerea si prelucrarea de date de cel putin 2 ani. Atributii: Culegerea datelor din teren pentru analizele stabilite prin proiect, prelucrarea , sistematizare informatii, formarea si administrare baze de date;

 Operator procesare texte si imagini – 2 persoane (angajati la P1), Nivel de calificare N4, peste 3 ani experienta de munca si peste 2 ani experienta in realizarea si prelucrarea datelor din documente (texte, imagini grafice) si alte medii, analizeaza materialele in functie de caracteristicile pe care treb sa le aibe forma finala, analizeaza materialel din punct de vedere cormatic, coloristic etc.

Experti pe termen scurt ,

vor fi angajati la P1,P2,P4 si P5, pe durata desfasurarii activitatilor specifice de analiza, elaborare si pilotare instrumente de lucru, organizarea si functionarea retelei, desfasurarea activitatilor de informare, publicítate si de promovare a proiectului. De la o etapa la alta a implementarii, echipa de management va analiza si decide numarul, expertiza si durata necesara unui anume rol.

Pentru trasferul de expertiza de la parteneri, se va constitui Comitetul pr format din 7 membri, cate unul din partea fiecarui part si manag proiectului. Este o ”structura suport” prin care se va valorifica lectiile invatate in proiectele anterioare referitoare la coordonarea parteneriatului, dezvoltarea profesionala si implicarea grupurilor tinta in implementarea proiectului. Reprezent partr vor fi persoane cu expertiza deosebita in manag organizatiilor si a proiectelor cu finantare nerambursabila, caract care gen rolul de „coach” pentru echipa proiectului. Complexitatea pr si nivelul diferit de expertiza cu care vin parteneri consideram ca necesita sa avem instrumente standardizate atat pentru planificarea implementarii , cat si pentru monitorizarea si verificarea acestui proces.